O nama

Poštovani korisnici ovde možete pronaći sve informacije o našem preduzeću.Naše preduzeće se bavi prodajom gradjevinskih materijala.U našem preduzeću zaposleno je deset radnika u pet različitih sektora: Sektor nabavke( Predrag Malinović i Dejan Vuković), Sektor prodaje( Dragana Mitrović, Stanojka Vukotić i Sladjana Rikić), Sektor marketinga( Sevla Karijašević i Lejla Salkanović), Sektor sekretarijata (Nenad Bokan i Nasiha Ibrišimović) i Sektor računovodstva( Ivana Blažanović i Asim Šehić)